Program 2019

Allmänna ordningsregler


Samtliga anvisningar måste följas för att delta i Bollebygd Prideparad 2019

• Under paraden råder totalt alkoholförbud.

• Det är förbjudet enligt svensk lag att bära mask eller täcka ansiktet, vid frågor
hänvisar vi till polisen 11414.

• Inga flyers får delas ut ur miljösynpunkt. Konfetti eller liknande får enbart
användas om den är miljömärkt. Miljömärkning ska skickas in till
Bollebygdpride@gmail.com innan genomförande.

• Inga motorfordon får framföras i paraden. Endast gående, rullande och
dansande.

• Partier, organisationer och företag får ej gå med i paraden, där går vi som
enskilda personer för allas rättigheter och allas lika värde.

• Om något oförutsett händer eller om ni har frågor under paraden kan ni
kontakta paradens ledningsgrupp. Åza Rydberg 0702-634951

                                                       Sofia Johansson 0733-018363Vill du vara med och volontära på festivalen?

Hör av dig till oss, du är såå välkommen!! 


kontakt@bollebygdpride.se